Doelstellingen

Over ons

Stichting Forensisch Dierenonderzoek

Het is het doel van de Stichting Forensisch Dierenonderzoek om de dierenpolitie te helpen bij het verzamelen van bewijs of informatie bij vermoedens van dierenmishandeling.

Beperkte capaciteit en hoge kosten dieronderzoek

Dagelijks worden dieren het slachtoffer van mishandeling. Zowel lokale als nationale media doen regelmatig melding van schrijnende gevallen. Of het nu gaat om verwaarlozing, doden, illegaal dumpen of stelselmatige kwelling, het fenomeen dierenmishandeling heeft vele gezichten. Hoewel er wet- en regelgeving bestaat voor het vervolgen van mishandelaars blijkt in de praktijk dat dergelijke onderzoeken met name vanwege beperkte capaciteit bij de bestaande instituten en de vaak hoge kosten slechts sporadisch worden ingezet.

Het effectief onderbouwen van een strafzaak jegens een vermeende mishandelaar wordt dus vaak simpelweg te duur bevonden. De geldelijke waarde van een dier (niet de intrinsieke waarde) weegt dan niet op tegen de kosten die voor gedegen forensisch onderzoek gemaakt zouden moeten worden. Uit de praktijk blijkt dat als een zaak minder grondig wordt opgepakt, de bewijsvoering die door een aanklager wordt aangevoerd beneden de maat is die wordt gehanteerd bij rechtspleging. Het is met name deze combinatie van weinig capaciteit en (te) hoge kosten waar Stichting Forensisch Dierenonderzoek verandering in wil brengen.

Schifting kans van slagen

Het is ondoenlijk en ons inziens ook onnodig om elk dood of gewond dier volledig te onderzoeken. Vaak is een voorschouw door een ervaren forensisch onderzoeker of forensisch onderlegd dierenarts al voldoende om een schifting te kunnen maken tussen zaken die bij vervolging een kans van slagen zouden hebben, zaken die geen vervolging behoeven en zaken die zondermeer vervolgd zouden moeten worden.

Door het opzetten van een dergelijke onderzoekslijn groeit de ervaring, wordt eenvoudig onderzoek laagdrempelig en blijven de kosten beperkt.

Aangezien iedere zaak zorgvuldig wordt opgepakt en onderzocht alsof men uitgaat van vervolging wordt de zogenaamde ‘chain of custody’ niet beschadigd. Indien er vervolgens toch niet vervolgd wordt kan ‘downgrading’ van de inzet alsnog plaatsvinden. Als de zaak vervolging behoeft bestaan de mogelijkheden om gericht aanvragen in te dienen bij geaccrediteerde laboratoria om een zaak zo forensisch solide te maken.

Met de geworven fondsen maken wij het volgende mogelijk.

  1. Het faciliteren en financieren van state-of-the-art forensisch dieronderzoek op zo’n wijze dat de stukken van overtuiging voorkomende uit onderzoeken stand kunnen houden ten tijde van strafrechtpleging.
  2. Het opzetten van een laagdrempelig aanmeldloket waar betroken onderzoekers direct forensisch deskundigen kunnen contacteren.
  3. Het bekostigen van kleinschalige projecten, klein of middelgroot wetenschappelijk onderzoek ten dienste van het bestrijden van dierenleed.
  4. Het uitdragen van het bewustzijn dat door deze opzet ook ogenschijnlijk kleine, onbeduidende vergrijpen gevolgen kunnen hebben door een dader.
  5. Door deze opzet het verschaffen van statische dan wel demografische gegevens die kunnen helpen bij de beleidsvoering zowel op lokaal politiek niveau als landelijk.

Wij werken samen met:

  1. De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
  2. The Maastricht Forensic Institute (TMFI) te Maastricht
  3. Verilabs, BaseClear te Leiden
  4. De afdeling veterinaire pathologie van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht

Volg ons op Twitter