ANBI

ANBI

Stichting Forensisch Dierenonderzoek heeft bij de belastingdienst de aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2014 moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De volgende gegevens maken deel uit van deze vereiste.

Stichting Forensisch Dierenonderzoek
KvK nummer: 680400863
RSIN-nummer: 857276347
Bankrekeningnummer: NL 12 RBRB 0954 6803 16

Postadres:
Outger Jacobszstraat 30
1611 BG Bovenkarspel

Emailadres: info@fdoz.nl
Telefoonnummer: 06-25162493

Bestuur:

  • Mw. M. Verkerk, Voorzitter
  • Dhr. F. R. W. van de Goot, Vice-Voorzitter
  • Dhr. P.A.M. Denkers, Secretaris en Penningmeester

Alle bestuurders verrichten hun werk Pro Deo en ontvangen geen geldelijke of andere materiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het dierenwelzijn en het behartigen van de belangen van dieren in het algemeen. De stichting gaat hierbij steeds uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen bezit. Het behandelen van dieren met respect en als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit zijn hierbij uitgangspunt. Meer in het bijzonder geldt als doelstelling het bevorderen van diergericht onderzoek dat er op gericht is om gevallen van vermeende dierenmishandeling te kunnen onderbouwen. Het bevorderen, ondersteunen en doen uitvoeren van forensisch onderzoek zijn hierbij een zeer belangrijk onderdeel Met deze wijze van onderzoek wil de stichting een belangrijke (bewijs)bijdrage leveren ter ondersteuning van bijvoorbeeld strafzaken in het kader van veronderstelde dierenmishandeling door personen of organisaties. Voorts heeft de stichting ten doel kleinschalige diergerichte projecten te ondersteunen teneinde dierenwelzijn te bevorderen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De doelstelling is tenslotte tevens al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wij werken samen met:

  1. Symbiant Pathology Expert Centre te Alkmaar
  2. De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
  3. The Maastricht Forensic Institute (TMFI) te Maastricht
  4. Verilabs, BaseClear te Leiden
  5. De afdeling Veterinaire pathologie van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht

Financiële en overige verslagen.

Deze zijn in dit stadium nog niet beschikbaar.


Volg ons op Twitter